Ligjet sipas emrit

2011/04-L-083Shpalo (PDF)

Ligji për regjistrimin dhe evidencën e të papunësuarve dhe punëkërkuesve

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 06.04.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-013-2012, Datë 26.04.2012

U miratua nga Kuvendi:
06.04.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
26.04.2012