Ligjet sipas emrit

04/L-035Shpalo (PDF)

Ligji për riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara dhe pasurisë së tyre

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 22.09.2011, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-038-2011, Datë 07.10.2011

U miratua nga Kuvendi:
22.09.2011
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
07.10.2011