Ligjet sipas emrit

2009/03-L-142Shpalo (PDF)

Ligji për rendin dhe qetësinë publike

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 17. 09. 2009, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-027-2009, datë 13.10.2009.

U miratua nga Kuvendi:
17.09.2009
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
13.10.2009