Ligjet sipas emrit

05/L-155Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes së garancisë për FSDK linja e dytë kreditore për Fondin për sigurimin e depozitave të Kosovës ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 10.03.2017, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-015-2017, Datë 23.03.2017

U miratua nga Kuvendi:
10.03.2017
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
23.03.2017