Ligjet sipas emrit

05/L-153Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Hungarisë për themelimin e Programit kornizë për bashkëpunim financiar

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 10.03.2017, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-010-2017, Datë 23.03.2017

U miratua nga Kuvendi:
10.03.2017
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
23.03.2017