Ligjet sipas emrit

05/L-157Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes së financimit të Projektit për sigurinë e ujit dhe mbrojtjen e kanalit të Ibër-Lepencit, ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 30.03.2017, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-022-2017, Datë 14.04.2017

U miratua nga Kuvendi:
30.03.2017
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
14.04.2017