Ligjet sipas emrit

05/L-124Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes financiare për IPA 2015 ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 01.12.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-043-2016, Datë 14.12.2016

U miratua nga Kuvendi:
01.12.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
14.12.2016