Ligjet sipas emrit

05/L-112Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes së garancisë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe BERZH për Projektin e trafikut urban Prishtinë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 04.08.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-033-2016, Datë 23.08.2016

U miratua nga Kuvendi:
04.08.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
23.08.2016