Ligjet sipas emrit

05/L-106Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë nërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Unicredit Bank Austria AG, Projekti i modernizimit të shërbimeve të kardiologjisë invazive

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 04.08.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-032-2016, Datë 23.08.2016

U miratua nga Kuvendi:
04.08.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
23.08.2016