Ligjet sipas emrit

05/L-113Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Ambasadës së SHBA, Prishtinë, Kosovë dhe Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të Republikës së Kosovë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 04.08.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-031-2016, Datë 23.08.2016

U miratua nga Kuvendi:
04.08.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
23.08.2016