Ligjet sipas emrit

05/L-093Shpalo (PDF)

Ligji për Ratifikimin e Konventës për heqjen e kërkesës për legalizim të dokumenteve zyrtare të huaja (5 tetor 1961)

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 09.06.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-018-2016, Datë 22.06.2016

U miratua nga Kuvendi:
09.06.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
22.06.2016