Ligjet sipas emrit

05/L-102Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes ndërkombëtare në mes të Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi Misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 17.06.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-020-2016, Datë 29.06.2016

U miratua nga Kuvendi:
17.06.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
29.06.2016