Ligjet sipas emrit

05/L-086Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes për financim ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim për realizimin e Projektit për përmirësimin e sistemit të

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 24.02.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-003-2016, Datë 10.03.2016

U miratua nga Kuvendi:
24.02.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
10.03.2016