Ligjet sipas emrit

05/L-059Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes bilaterale Kosove-Luksemburg Projekti i bashkëpunimit për zhvillim-KSV/017: Programi për Mbështetjen e Shëndetësisë në Kosovë (faza II)

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 30.11.2015, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-032-2015, 16.12.2015

U miratua nga Kuvendi:
30.11.2015
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
16.12.2015