Ligjet sipas emrit

05/L-056Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes Kosovë-Luksemburg-Projekti i bashkëpunimit për zhvillim ‘”KSV/018: mbështetje Institucionale dhe Teknike për Sistemin e Furnizimit me ujë në Rajonin e Mitrovic&eum

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 30.11.2015, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-033-2015, 16.12.2015

U miratua nga Kuvendi:
30.11.2015
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
16.12.2015