Ligjet sipas emrit

05/L-069Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit ndërmjet Republikës së Kosovës në njërën anë dhe Bashkimit Evropian dhe Komunitetit Evropiaian të Energjisë Atomike në an&eu

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 02.11.2015, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-031-2015, 19.11.2015

U miratua nga Kuvendi:
02.11.2015
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
19.11.2015