Ligjet sipas emrit

05/L-013Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Kosovës dhe Qeverisë së SHBA për të përmirësuar pajtueshmërinë e rregulloreve tatimore në nivel ndërkombë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 06.05.2015, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-008-2015, Datë 27.05.2015

U miratua nga Kuvendi:
06.05.2015
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
27.05.2015