Ligjet sipas emrit

05/L-012Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes për financim ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim për Projektin për reformën shëndetësore

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 26.03.2015, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-004-2015, Datë 10.04.2015

U miratua nga Kuvendi:
26.03.2015
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
10.04.2015