Ligjet sipas emrit

04/L-274Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes ndërkombëtare në mes të Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi Misionin e BE për sundim të ligjit në Kosovë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 23.04.2014, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-022-2014, Datë 07.05.2014

U miratua nga Kuvendi:
23.04.2014
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
07.05.2014