Ligjet sipas emrit

04/L-248Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes për statusin e anëtarëve të Forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë dhe Forcës së sigurisë së Republikës së Kosovë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 31.01.2014, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-004-2014, Datë 12.02.2014

U miratua nga Kuvendi:
31.01.2014
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
12.02.2014