Ligjet sipas emrit

04/L-234Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes për hua për financimin e vazhdimit të ndërtimit të rrugës Milloshevë-Mitrovicë, rruga M2 e lidhur ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 05.12.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-56-2013, Datë 19.12.2013

U miratua nga Kuvendi:
05.12.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
19.12.2013