Ligjet sipas emrit

04/L-199Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes së parë ndërkombëtare të parimeve që rregullojnë normalizimin e marrëdhënjeve mes Republikës së Kosovës dhe Republkës së Serbisë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 27.06.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-50-2013, Datë 12.09.2013

U miratua nga Kuvendi:
27.06.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
12.09.2013