Ligjet sipas emrit

04/L-210Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes financiare në mes të Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për zhvillim-financimi i dytë shtesë për Projektin e pastrimit të sektorit

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 31.07.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-38-2013, Datë 16.08.2013

U miratua nga Kuvendi:
31.07.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
16.08.2013