Ligjet sipas emrit

04/L-211Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes financiare ISTISNA'A dhe Marrëveshja për Agjencinë ISTISNA'A për financimin e vazhdimit të ndërtimit të rrugës Milloshevë-Mitrovicë, rruga M2 e lidhur ndë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 31.07.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-37-2013, Datë 16.08.2013

U miratua nga Kuvendi:
31.07.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
16.08.2013