Ligjet sipas emrit

04/L-207Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes kornizë ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Investime që rregullon aktivitetet e Bankës Evropiane për investime n&eu

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 31.07.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-36-2013, Datë 16.08.2013

U miratua nga Kuvendi:
31.07.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
16.08.2013