Transkriptet

  Seancë Plenare

  E Enjte, 22.08.2019 10:00
  Rendi i ditës


  1. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes Financiare për IPA 2018 ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian.

  2. Shqyrtimi i propozimit të Grupit të deputetëve për shpërndarjen e Legjislaturës së Gjashtë (6) të Kuvendit të Republikës së Kosovës.

  Transkripti

  Votimi elektronik

  pika 1
  pika 2