Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ratifikimin e Marrëveshjes për hua ndërmjet KfW Ftankfurt Am Main dhe Qeverisë së Kosovës për Programin-Masat e efiçiencës së energjisë në ndërtesat publike në n

Data e shpërndarjes:
27.06.2016