Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për regjistrimin e popullsisë, të ekonomive familjare dhe të banesave në komunat e Kosovës që nuk kanë marrë pjesë nè regjistrimin e popullësisë në v.2011

Data e shpërndarjes:
13.05.2016