Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ratifikimin e Marrëveshjes financiare ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Investime për Projektin e rehabilitimit të linjës hekurudhore 10

Data e shpërndarjes:
16.05.2016