Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ratifikimin e Marrëveshjes për hua, ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për rehabilitimin e rrugëve rajonale

Data e shpërndarjes:
17.05.2016