Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ratifikimin e Marrëveshjes për hua ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe BERZH për Projektin e rehabilitimit të rrugës hekurudhore 10

Data e shpërndarjes:
16.11.2015