Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ratifikimin e marrëveshjes së garancisë për linjen kreditore për Fondin e sigurimeve të depozitave në Kosovë ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Bank&eu

Data e shpërndarjes:
12.03.2014