Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ratifikimin e Marrëveshjes për hua për projektin e maxhistrales Prishtinë-Mitrovicë ndërmjet Fondit Saudit për Zhvillim dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës

Data e shpërndarjes:
24.01.2014