Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ratifikimin e marrëveshjes për hua për financimin e vazhdimit të ndërtimit të rrugës Milloshevë-Mitrovicë, rruga M2 në mes të Republikës së Kosovës dhe Fondit OPEC

Data e shpërndarjes:
11.11.2013