Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ratifikimin e Marrëveshjes themeluese të Bankës pë Zhvillim e Këshillit të Evropës dhe anëtarësimine Republikës së Kosovës në BZHKE

Data e shpërndarjes:
27.08.2013