Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ratifikimin e marrëveshjes financiare ISTISNA'A dhe marrëveshja për Agjencinë ISTISNA'A për financimin e vazhdimit të ndërtimit të rrugës Milloshevë-Mitrovicë,rruga M2, e llidhur

Data e shpërndarjes:
15.07.2013