Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ratifikimin e marrëveshjes kornizë ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për investime që rregullon aktivitetet e Bankës Evropiane për investi

Data e shpërndarjes:
09.07.2013