Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare mes Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi misionin e Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë

Data e shpërndarjes:
05.09.2012