Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ratifikimin e marrëveshjes financiare për kredi dhe projekt ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës përfaqësuar nga Ministria për financa dhe Bankës Gjermane KFW lidhur m

Data e shpërndarjes:
03.07.2012