Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë të zyrtarëve të lartë publik dhe deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e dhuratave për të gjithë personat zyrtarë

Data e shpërndarjes:
22.07.2011