Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ratifikimin e Marrëveshjes së garancisë për FSDK – linja e dytë kreditore për fondin për sigurimin e depozitave të Kosovës ndërmjet Kosovës dhe BERZH

Data e shpërndarjes:
22.02.2017