Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ratifikimin e protokollit financiar Kosaovë -Francë dhe të Marrëveshjes për hua për zbatimin e protokollit financiar ndërmjet Ministrisë së financave së Republikës së Kosovës dhe NATIXIS

Data e shpërndarjes:
22.02.2017