Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji pë ratifikimin e Marrëveshjes për bashkëpunim financiar në mes të Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës së Austrisë

Data e shpërndarjes:
21.02.2017