Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ratifikimin e Marrëveshjes Kosovë-Shqipëri për shkëmbimin dhe/ose ndarjen e rezervës rregulluese ndërmjet Operatorit të Sistemit të Transmisionit OST SH.A. dhe Operatorit të Sistemit

Data e shpërndarjes:
27.01.2017