Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ratifikimin e Marrëveshjes për themelimin e Zyrës rajonale për bashkëpunim rinor në mes Kosovës, Shqipërisë, Bosnes dhe Hercegovinës, Malit të Zi, Maqedonisë dhe Sërbis

Data e shpërndarjes:
18.01.2017