Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ratifikimin e Memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet të Ambasadës së SHBA, Kosovë dhe Ministrisë së Arsimit të Kosovës, Programi Fulbright i Shkëmbimit Akademik

Data e shpërndarjes:
27.07.2016