Procesverbalet

  Mbledhja e Komisionit
  E Marte, 23.07.2019 11:00
  Rendi i ditës:

   

  1. Miratimi i rendit të ditës;

  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 16.7.2019;

  3. Shqyrtimi i Raportit të Punës së Komisionit për sesionin pranveror 2019;

  4. Të ndryshme.

   

  Procesverbali