Procesverbalet

  Mbledhja e Kryesisë

  Kryesia e Kuvendit
  E Premte, 05.07.2019 12:00
  Rendi i ditës:

  1. Shqyrtimi i Propozim-Vendimit për Projektin: Zhvillimi i Sistemit Informativ Ligjor (Law- Data System) për uvendin Kosovës dhe Sistemi për harmonizim gjuhësor të ligjeve.

   

  Procesverbali