Komisionet

 • E Premte, 19.07.2019 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura me datë 4 dhe 09.07.2019;
3. Shqyrtimi i raportit të Auditimit të Kompanisë Regjionale ,,KRU Prishtina" për vitin financiar të përfunduar më 31 dhjetor 2018;
4. Shqyrtimi i raportit të Auditimit të Ndërmarrjes Publike ,,Posta e Kosovës"për vitin financiar të përfunduar më 31 dhjetor 2018;
5. Shqyrtimi dhe miratimi i Raportit me rekomandime për mbikqyrjen e zbatimit të Ligjit nr.06/L-021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 09.07.2019 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me datë 04.07.2019;
3. Shqyrtimi i raportit të Auditimit të Ndërmarrjes Publike Kompania Regjionale e Ujitjes "Drini i Bardhë" sh.a për vitin financiar të përfunduar më 31 dhjetor 2018;
4. Shqyrtimi i raportit të Auditimit për PVF-të e KRU Hidroregjioni Jugor sh.a Prizren për vitin financiar të përfunduar më 31 dhjetor 2018;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Enjte, 04.07.2019 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me datë 21.06.2019;
3. Shqyrtimi i raportit të Auditimit për PVF-të e Ministrisë së Zhvillimit Rajonal për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2018, i ftuar Ministrin z. Rasim Demiri;
4. Shqyrtimi i raportit të auditimit për pasqyrat vjetore financiare të ZKM-së për vitin 2018;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Premte, 21.06.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me datë 07.06.2019;
3. Shqyrtimi i raportit të Auditimit të PVF-ve të Ndërmarrjes Publike ,,Kompania Regjionale e Mbeturinave Pastrimi SH.A" për vitin financiar të përfunduar me 31 dhjetor 2018;
4. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimeve të dala nga raporti i Auditimit të Performancës, Procesi i Menaxhimit të Grandeve dhe Subvencioneve në sektorin e bujqësisë;
5. Shqyrtimi i raportit të Auditimit për PVF-të e Ministrisë së Zhvillimit Rajonal për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2018;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Premte, 07.06.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtura me datë 29.05.2019;
3. Shqyrtimi i raportit të Auditimit të Performancës Procesi i Menaxhimit të Grandeve dhe Subvencioneve në sektorin e bujqësisë, e ftuar Ministrja znj.Dijana Živić;
4. Shqyrtimi i raportit të Auditimit për PVF-të e Ministrisë së Zhvillimit Rajonal për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2018, i ftuar Ministri z.Rasim Demiri;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 • Kryetare

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e parë

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e dytë

  Grupi:

Anëtarët Grupi

Kontaktet

 
Antigona Ibraj Pozita: Koordinatore Email-i: antigona.ibraj@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 625; 044 178 235
 
 
Mehmet Simnica Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: mehmet.simnica@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 668; 044 418 107