Nacrt Zakoni na razmatranju

Download (PDF)

Nacrt zakona o ratifikaciji Sporazuma Stabilizaciji i Pridruzivanju izmedu Kosova sa jedne strane i Evropske Unije i Evropske Zajednice za Atomsku Energiju, sa druge strane

Datum raspuštanja:
30.10.2015